Wednesday, November 18, 2009

Bulan Haji...telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah....

kaba

Hari ini, 18 November 2009, insha Allah bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1430 H. Dijelaskan dalam Qur'an dan Sunnah tentang keutamaan sepuluh hari pertama di bulan ini. Di antaranya,

"Demi fajar, dan malam yang sepuluh". (Al Fajr 1-2)

Ibnu Katsir berkata: “ Yang dimaksud adalah sepuluh hari (pertama) adalah bulan Dzul Hijjah“

Dari Ibnu Abbas radiallahuanhu dia berkata: Rasulullah bersabda:

"Tidak ada amal perbuatan yang lebih utama dari (amal yang dilakukan pada) sepuluh hari bulan Dzul Hijjah, mereka berkata : Tidak juga jihad (lebih utama dari itu) ?, beliau bersabda: Tidak juga jihad, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwanya dan hartanya dan kembali tanpa membawa sesuatu apa pun".(Riwayat Bukhari)

Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Fathul Baari: “ Sudah jelas sebab mengapa sepuluh hari Dzul Hijjah diistimewakan adalah kerana pada hari tersebut merupakan waktu berkumpulnya ibadah-ibadah utama; iaitu sholat, shaum, shadaqoh dan haji dan tidak ada selainnya waktu seperti itu “.

Amalan-amalan yang dianjurkan untuk di lakukan di waktu istimewa ini adalah :

Artikel ni ana petik dari Halaqah Online so jika berminat nak tahu apa ya amalam yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan haji ini sila le ke

http://www.halaqah-online.com/v3/


Wednesday, November 04, 2009

Berakhlak Seindah Rasullullah S.A.W 4


S

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. An – Nisa : 58

Hadis Nabi “ Jaminlah 6 perkara untukku maka aku akan menjamin syurga untuk kalian ; jujurlah dalam berkata – kata, tepatilah janji, sampaikanlah amanah yang dipercayakan kepada kamu, jagalah kemluan kalian, jagalah penglihatan kalian dan jagalag tangan kalian dari perbuatan keji” HR Ahmad

Mengkianati amanah adalah sifat MUNAFIQ

JENIS – JENIS AMANAH

1. Amanah harta benda dan barang – brangan titipan

Sabda Rasul S.A.W, Orang muslim adalah orang yang menyelamatkan saudaranya yang muslim dari lidah dan tangannya

Sabda Nabi S.A.W lagi, Orang Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada manusia atas diri dan harta bendanya [HR Bukhari]

Tolong perhatikan barangan yang kita pinjam walau pun sekecil mana pun barang tersebut seperti CD, Buku, Pengetip kuku mahupun apa sahaja yang kita pinjam dan ia bukan milik kita maka perlunya kita pulangkan.

2. Amanah dalam berjual dan beli

Perdagang yang jujur lagi dapat dipercayai datang ke syurga bersama – sama para nabi dan syuhada

Tersebarnya islam adalah melalui perdagangan dan para perdagang ini membawa 1 nilai yang amat mulia yaitu AMANAH

3. AMANAH menjaga Rahsia

Ketika seseorang berkata – kata sambil melihat ke kanan dan ke kiri(berniat merahsiakan), maka kata – kata itu adalah sebuat amanah HR Abu Daud

Susungguhnya siksa dari tidak menjaga amanah yang paling besar di hadapan ALLAH pada hari kiamat adalah pembicaraan rahsia suami kepada isteri dan isteri kepada suaminya, kemudian rahsia itu akan diwar – warkan kepada orang lain. HR MUSLIM

4. AMANAH dalam bersikap kepada wanita

23. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya."

24. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, ke- mudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan[1118] yang Engkau turunkan kepadaku."

[1118]. Yang dimaksud dengan Khair (kebaikan) dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli Tafsir ialah barang sedikit makanan.

25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu."

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

"Surah QASHASH : 23 – 26"

Isteri adalah amanah –

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.An – Nisa : 21

5. AMANAH anak – anak dalam bersikap di hadapan orang tuanya

Pelanggaran amanah

o Sekecil – kecil benda = mengambil wang ibu bapa tanpa pengetahuan parent

o Si gadis keluar bersama lelaki lain tanpa pengetahui parent


6. AMANAH tang tidak pernah habis

Segala nikmat yang ALLAH berikan kepada kita adalah amanhNYA pada kita

· Mendidikan ANAK Yang dianugerahkan

· Kesihatan yang diberikan – ate merokok?

· Mata

· Lisan

Hadis nabi. “ Tidaklah tergelincir seseorang hamba ke dalam NERAKA kecuali ia mampu menjawap empat pertanyaan

· Tentang umurnya (untuk apa digunakan)

· Masa muda ( bagaimana dia habiskan)

· Harta ( bagaimana dapat dan di gunakan)

· ILMU (sejauh mana dia amalkan)

7. AMANAH dalam menjaga agama

Menjaga nilai – nilai agama dan menyiarkannya kepada seluruh manusia

Sabda Nabi, “ sampaikanlah pesanku kepada manusia meskipun hanya 1 ayat” HR Tirmizi


Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ali Imran : 110

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, Al - Ahzab : 72

Bedah buku Berakhlak Seindah Rasulullah S.A.W - Amr Khalid
(Ibnusarha)

Tuesday, November 03, 2009

Berakhlak Seindah Rasullullah S.A.W 3


Akhlak Para Nabi

“ceritakan (hai Muhammad) kisah Ibrahim dalam Al – Kitab ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi” (maryam :41)

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) didalam al- Qura. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. ( Maryam: 56)

Nabi S.A.W

Baginda tidak pernah berdusta dan dikenali oleh semua orang quraisy. Semasa nabi menjaharkan dakwahnya nabi ke bukit Shafa dan menyatakan bahawa jika aku kabarkan kepada kamu disebalik bukit ini ada satu gerembolang tentera ingin melanggar mekah adakah kamu percaya? Kami tidak pernah mendapati akmu berdusta sekali pun.

Allah paling Benar perkataanNYA

“ALLAH, Tidak ada tuhan ( yang berhak disembah) selain dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari akhirat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih BENAR perkataan(nya) daripada ALLAH?” ( An – nisa 4: 87)

Menarik

Istilah Ash – Shidq (BENAR) membawa beberapa perkataan

1. Shadiq (Teman ; dipercayai) à tidak kianat kepada temanya

2. Ash – Shadaqah ( sedekah) à bukti konkrit akan kejujuran kpd Allah

Tuntutan lain setelah Syurga

“sesungguhnya kejujuran itu menunjuki kepada kebajikan, dan kebajikan itu menunjuki kepada syurga. Sesungguhnya seorang akan berlaku jujur dan tetap berupaya berlaku jujur, hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan, sesungguhnya dusta itu menunjuki kejahatan, dan kejahatan itu menghantar kepada neraka. Dan seseorang yang berdusta akan dicatat disisi Allah sebagai pendusta” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad)

è Apa yang anda ingin dicatat disisi ALLAH?

Jaminan masuk Syurga

“jaminan untuk enam perkara dalam diri kalian, nescaya aku menjamin kalian masuk syurga; jujurlah kalian saat berbicara;tepatilah janji kalian; tunaikanlah amanah; jaga kehormatan kalian; tunduklah pandangan kalian, dan tahanlah tangan – tangan kalian” (HR Ahmad)

Pengkhianatan yang BESAR!

“adalah pengkhianatan besar; jika kamu berbicara kepada saudaramu dan dia percaya apa yang kamu katakana, tetapi kamu justeru berdusta kepadanya” (HR Abu Daud, Ahmad)

Munafik

“Tanda – tanda munafik itu ada tiga ; apabila berbicara, dia berdusta; apabila berjanji, dia tidak menepati; dan apabila diberikan amanah, dia kianat.” HR Bukhari

“Allah memberikan balasan kepada orang – orang yang benar itu kerana kebenarannya dan menyiksa Orang – Orang MUNAFIK” (33 al Ahzab : 24)

Hati (perasaan) Rasulullah S.A.W berubah dengan kita

Sahabat mengkhabarkan “tiada yang paling dimurkai oleh Rasulullah S.A.W selain dusta. Jika da yang melakukan dusta di sisi Rasulullah S.A.W maka secara spontan perasaan nabi pun berubah. Perasaan sempit ini berlaku sehingga Rasulullah mengetahui bahawa dia telah bertaubat

Tanda Kiamat Kecil

“sesungguhnya di antara tanda – tanda kiamat kecil adalah banyaknya DUSTA” HR Ahmad

Dusta Pintu segala dosa besar

Ulama berpendapat “ Orang yang larut dalam dusta sesungguhnya telah melakukan satu dosa besar”

PENGARUH DUSTA PADA HARI KIAMAT

Wajah mereka kelihatan hitam – kehitaman

39: 60

Para Nabi pun akan ditanya mengenai Kebenaran Mereka

33:7 – 8

SEBAB – SEBAB DUSTA

1. Untuk keluar daripada tekanan à contohnya isteri yang hanya berehat dan menonton tv apabila pulang suaminya yang penat bertanya dimana makan tengah harinya maka isterinya menyatakan bahawa dia sakit

1. Solusi

o Sekiranya jujur itu diletakkan di atas luka, nescaya luka tersebut akan segera sembuh (ubat memang menyakitkan namun ia merawat)

o Al - Junaid à “Hakikat jujur adalah jujur dalam kondisi tidak ada yang dapat menyelamatkan anda selain DUSTA”

o Kisah Kaab yang tidak dapat menyertai peperangan. Beliau ingin menipu seperti kaum munafik namun beliau tetap jujur sehingga ALLAH menerima taubatnya…manakala munafik bergembira kerana Rasul memaafkan mereka namun ALLAH maha mengetahui ( kata Kaab “ Wahai Rasul jika hari ini saya mengemukakan alas an yang dapat engkau terima sehingga engkaupun redho kepadaku, mungkin Allah akan murka kepadamu kerana aku)

2. UNTUK MENGAUT KEUNTUNGAN (Sebab yang mengakibatkan nifak)

3. UNTUK MENYAKITI ORANG LAIN ( sebab yang sangat bahaya) à ambil ibrah dari kisah saudara Yusuf as = (Yusuf :9, 16-17,18)

4. BERDUSTA UNTUK BERDUSTA

a. Orang yang berdusta akan merasa seronok berdusta namun

b. Dusta dan iman tidak dapat bersama

i. Rasul pernah ditanya “apakah orang mukmin itu dapat menjadi pengecut?” nabi menjawab “YA!” mereka bertanya lagi “ Apakah orang Mukmin itu dapat menjadi bakhil?” YA! “Apakah orang Mukmin itu dapat menjadi seorang pendusta” Rasulullah menjawab “ TIDAK!!!” HR Malik

MACAM – MACAM Jujur

1. Jujur dalam niat

a. Sentiasa mengharapkan redho ALLAH dalam setiap perbuatan dan perkataan yang kita keluarkan

b. Contohnya

i. Dalam hal berinfak – Tanya pada diri kenapa ingin kaya, jika jawapannya : saya akan jadi bahagia maka lihat kembali dan please luruskan niat. Kayanya kita adalah untuk kita gunakan dalam menambah amal lantas menjadi hamba ALLAH yang riredhoiNYA

ii. Kenapa inginkan anak.? Luruskan niat untuk apa kita perlukan zuriat..hanya kerannya

2. Jujur dalam Lisan

a. “Ya ALLAH, aku mohon kepadaMU lisan yang jujur” HR Tirmizi dan Ahmad

b. Nabi bersabda lagi “ Barangsiapa yang berkata tentang Al – Quran tanpa ilmu hendaklah dia mempersiapkan tempat duduk di NERAKA” HR Tirmizi, Muslim dan Ahmad

3. Jujur dalam berbuat

a. Isra ayat 80

b. Al – ahzab : 23


Bedah buku Berakhlak Seindah Rasulullah S.A.W karya Al - Akh Amr Khalid-Tukang Bedah Ibnusarha

Anda juga mungkin meminati...